Haalbaarheidsstudie huisvesten Philharmonie Zuidnederland in Sint Theresiakerk.

In de afgelopen periode is het Kerkbestuur druk doende geweest met het nemen van initiatieven om de parochie een toekomstperspectief te bieden. Tijdens onze bijeenkomsten in het kader van De Levende Gemeenschap is dat regelmatig ter sprake geweest. In dat kader zijn er verkennende gesprekken met diverse betrokken partijen over verschillende initiatieven gevoerd.  

Op dit moment vindt er een haalbaarheidsstudie plaats naar het huisvesten van de Philharmonie Zuid Nederland in de St. Theresiakerk.  Het gaat concreet over een repetitieruimte en de kantoren van de Philharmonie Zuid Nederland. De Theresiakerk biedt de Philharmonie Zuid Nederland een goede akoestiek en de gewenste muzikale kubieke meters.  Tevens biedt de Theresiakerk een uitvalsbasis voor de Philharmonie Zuid Nederland om een verdere bijdrage aan het versterken van de culturele infrastructuur in stad en regio te leveren.   De Theresiakerk komt als goede locatie uit de bus mede in relatie tot de ruimten onder de kerk die als kantoren ingericht kunnen worden.

Voor onze parochie betekent het huisvesten van de Philharmonie Zuid Nederland het volgende:

  1. De eredienst blijft behouden voor de Theresiakerk.  De dagkapel blijft permanent als kerk in gebruik. 1 x per maand zal ook een activiteit, bijvoorbeeld met de feestdagen in de grote kerk kunnen plaatsvinden. 
  2. Door het sluiten van een huurcontract ontstaat er weer een gezonde financiële huishouding voor de parochie.   
  3. De instandhouding van het kerkgebouw als belangrijk cultureel erfgoed wordt met deze invulling ook voor langere tijd gegarandeerd.

De nieuwe functionele invulling past in het bredere beleid van het parochie bestuur om meer samenwerking te zoeken in Maastricht West met de andere parochies en het tot leven brengen van De Levende Gemeenschap.  De afgelopen jaren is actief contact gezocht met verschillende maatschappelijke instellingen om de saamhorigheid in onze parochie te bevorderen.  Zie ook https://theresiakerkmaastricht.nl/kerk/nieuwsflitsen

Op dit moment wordt gewerkt aan een concreet voorstel voor de gemeenteraad van Maastricht. De verbouwplannen worden dan in de komende periode verder geconcretiseerd.  De verwachting is dat in het eerste halfjaar in 2021 een start gemaakt kan worden met de voorbereidingen voor de noodzakelijke  verbouwwerkzaamheden.

In de komende periode zal er nadere informatie volgen over de volgende stappen en data voor alle betrokkenen.

Voor de woordvoering naar derden zal Theo Thuis, vice voorzitter van het Kerkbestuur, optreden.