Verslag van de bijeenkomst op 11 januari 2020 in de zaal van het Sint Theresiakoor.


Zestien belangstellende hebben vanmorgen de weg naar de zaal onder de Sint Theresiakerk gevonden. Er wacht hen heerlijke koffie of thee met rijkelijk vlaai.
Theo dankt het koor voor de gastvrijheid en opent de bijeenkomst met het voorstel het verslag van de vorige samenkomst, op 14 september, langs te lopen. Daar stemt ieder mee in.
Als eerste komt het 50-jarig jubileum van het zangkoor Catotsh aan de orde. De festiviteiten starten op 26 januari met een H. Mis in de Theresiakerk om 10 uur, waarbij het laatste lied  zal worden meegezongen door oud-leden. Na afloop is er een receptie in het clublokaal, Kleplook, aan de d’Artagnanlaan, onder de kerk.
 
Onder het motto “Muziek verbindt” zal er op 14 maart een muziekquiz (naar het voorbeeld van de pub quiz) worden gehouden in de zaal van Fanfare St Servatius (Athoslaan). Er wordt gespeeld in groepen van 6 personen.
 
Op 16 mei is er een muziekmarkt in Aon de Wan in Heer. Zie verder de website www.catotsh.nl. Ter vergadering meldt Catotsh zich aan voor deelname aan de activiteiten op 10 mei, na de Bronprocessie.

Aandacht wordt verder gevraagd voor het concert door het Orkest van de 18e Eeuw op 7 maart. Een zeer gerenommeerd gezelschap geeft dan een uitvoering in de  SintTheresiakerk, een en ander onder auspiciën van het Theater a/h Vrijthof. Voor verdere details wordt ook verwezen naar de website van het theater

Daarnaast staat nog de dag van de Indonesische gemeenschap op 13 april op de agenda. Geprogrammeerd staat een H.Mis in de Sint Theresiakerk, waarna er gegeten en gedronken kan worden bij Athos. Eind januari wordt hier het go/no go verwacht. Houdt daarom de website van de Sint Theresia/Sint Jozefparochie in de gaten (www.theresia-jozefparochiemaastricht.nl).

Ook Athos is zeer actief. Intrek zal ook worden genomen in de oude marechausseekazerne aan de Scharnerweg, waar behalve voor eten, drinken en werken (zoals nu in de huisvesting aan de Athoslaan, die ook gewoon blijft bestaan) ook plaats zal zijn voor onderdak voor jongeren in het kader van begeleid wonen (zie de site: skillsindestad).

Marc Houben vertelt over de ontwikkelingen sinds ons bezoek aan de Kennedyschool. Al dan niet daardoor, is Belfort door de gemeente gekozen als locatie voor een kernkindcentrum, waar de Kennedy school zal worden gehuisvest, maar ook de Emile Wesly school en verder Pinokkio en Radar, naast andere op kinderen gerichte faciliteiten als logopedie en orthopedagogiek. Een en ander zal worden gerealiseerd in nieuwbouw. Marc verwacht dat dit nog minsten een jaar voorbereiding zal vergen, waarna de eerste schop de grond in kan. Er gaat gebouwd worden op dezelfde locatie (zij het waarschijnlijk naast het huidige schoolgebouw). Kortom, een gigantisch project, waar Marc geluk en veel succes mee wordt gewenst. Geopperd wordt nog om ook een grote aula te realiseren, met het oog ook op de buurtactiviteiten; het zal worden meegenomen in de plannen. 

Richel Craft heeft helaas droevig nieuws: door gebrek aan stafleden zal de scouting geen groepen meer kunnen aansturen, zodat daarmee moet worden gestopt. De scouting op zich blijft nog wel bestaan, met nu circa 35 kids. Hopelijk leidt deze mededeling in deze kring tot aanmelding van nieuwe stafleden!

Theo Thuis maakt melding van de samenwerking tussen de parochies in Maastricht West. Actueel is voor onze parochie de samenwerking met die van St Anna en St Lambertus, waarvoor al flinke stappen zijn gezet. Onder meer zijn in dat kader de tijden van de Missen aangepast. Ook hier kan voor verdere details de website van de parochie worden geraadpleegd.

Wim Knols evalueert het concert van Fanfare St Servatius in Riemst op 23 november. Het was een geweldig succes, met meer dan 400 bezoekers. Bovendien heeft de dirigent daar van de Wethouder de Trichter opgespeld gekregen, een zeer goed geheim gehouden verrassing. Later dit jaar, eind maart/begin april, zal de fanfare een groot concert geven met een fanfare uit Hoensbroek, die ook een zeer groot aantal leden kent. Voor verder details raadpleeg de website van de fanfare (www.fanfaresintservatius.nl). 

Ten slotte wordt uitvoerig stil gestaan bij de voor 10 mei geplande activiteit. Er zal dan sprake zijn van bouldering en tokkelen tegen de torens van de Sint Theresiakerk. Voor de kinderen zal er de mogelijkheid komen te klimmen tegen de kerkmuur aan het plein aan de Athoslaan (lijkt misschien simpel, maar is het zeker niet). Op het plein, aan de zijde van de Athoslaan, komen kraampjes te staan; voorlopig worden die gevuld met artiesten van de SAM, die daar hun werk kunnen ten toon stellen en verkopen, maar wellicht kan later ook aan andere invulling worden gedacht. Het blijkt dat het plein al is voorzien van een podium, waar allerhande uitvoeringen kunnen worden gegeven. Zo willen enkele koren daar optreden (Catotsh en Celebrations, wellicht volgen later ook anderen), zal Wim Knols Aajt Koper en de drumband van de Fanfare hiervoor enthousiasmeren en wordt er ook gezorgd voor een combo, voorzien van een accordeon, een keyboard en een doedelzak (!).  
Kortom, er zijn plannen genoeg en er is veel enthousiasme. Dat geldt ook voor de geopperde mogelijkheid, die dag en/of daags daarvoor een of meerdere filmvoorstellingen te organiseren. Die moeten dan plaats vinden in de kerk, tegen een schappelijke entree (gedacht wordt aan maximaal € 5,--). Als mogelijke films komen voorbij: The Mission, Mamma Mia (dan kan er ook worden meegezongen), een kinderfilm en een film over de wijk (die schijnt te bestaan, maar dat is nog niet kunnen worden geverifieerd).
Gewezen wordt op de mogelijkheid subsidie aan te vragen. Een en ander zal verder worden uitgewerkt in klein verband. Het wordt niet nodig geoordeeld daarvoor nog een plenaire vergadering te beleggen, we weten elkaar nu immers te vinden. Laten we hopen op en ook werken aan een prachtige dag, die erom roept een jaarlijks terugkerend evenement te worden. 
Op de website van de parochie zal ook aandacht hieraan worden besteed (www.theresia-jozefparochiemaastricht.nl). 

Nog voor 11.30 uur kan de bijeenkomst worden gesloten. Als datum voor de volgende samenkomst wordt vastgesteld zaterdag 27 juni a.s. vanaf 10 uur in de Kennedyschool.
Hopelijk zien we elkaar weer bij een van de vele activiteiten die inmiddels op stapel staan in onze mooie gemeenschap.
 
Maastricht, 17 januari 2020,