Aanvragen H. Mis-intenties

U kunt een eenvoudige mis-intentie (€ 27,50) voor een zaterdagavondmis of zondagochtendmis, digitaal aanvragen. Klik daarvoor op de paarse link en vul alle gegevens in. Aanvraag Misintentie

Liever telefonisch aanvragen?  Neem hiervoor contact op met het parochiesecretariaat; telefoonnummer 043-3215591.

Voor alle overige intenties of speciale H. Missen kunt u contact opnemen met het parochiesecretariaat.  telefoonnummer 043-3215591 (maandag, woensdag en vrijdag tussen 10.00 uur en 13.00 uur)

Mis-intenties die in, parochieblad vermeld moeten te worden, dienen ruim voor de sluitingsdatum van de kopij te zijn aangevraagd. De sluitingsdatum voor het parochieblad van juli is 30 juni 2020. De datum voor intenties die niet in het parochieblad vermeld hoeven worden liefst 1 week voor de gewenste datum aanvragen.

De Misintenties worden tevens gelezen in de online H. Missen. 

U kunt het verschuldigde bedrag ad. € 27,50 (per intentie) Sint Theresiakerk, overmaken via de paarse link Overboeking Misintentie Sint Theresiakerk en voor de Misintenties van de Sint Jozefkerk via de paarse link Overboeking Misintentie Sint Jozefkerk al naar gelang de kerk waarin de intentie moet worden gelezen. Vermeld bij de overboeking duidelijk uw naam en om welke intentie het gaat.

Misstipendia tarieven 2020

Reguliere tarieven

Eenvoudige diensten door de week (leesmis) € 12,50

Eucharistieviering op zaterdagavond of op zondag € 27,50

Jubileumdiensten die niet tijdens de reguliere zaterdag- of zondagmissen worden gehouden € 275,=

Begrafismis (rouwgeld) € 440,= 

Bijdrage voor de begeleiding van een parochiepriester/diaken in het crematorium zonder voorafgaande dienst: € 80,= (dit is enkel van toepassing zolang de beperkende coronamaatregelen van pas zijn.)

Bijdrage voor begeleiding naar het crematorium, danwel een andere begraafplaats na een voorafgaande kerkdienst € 60,=

Huwelijksmis (trouwgeld) € 440,=

Bijdrage voor een avondwake zonder navolgende uitvaartdienst in de parochiekerk (extra dienst) € 440,=

Gestichte jaardienst: (looptijd minimaal 5 jaar en maximaal 20 jaar) 

Eenvoudige dienst door de week (leesmis)

5 jaar € 62,50

10 jaar € 125,=

20 jaar € 250,=

Eucharistieviering op zaterdagavond en zondag

5 jaar € 137,50

10 jaar € 275,=

20 jaar € 550,=

Kerkbijdrage
De bijdrage voor rouw- en trouwdiensten en de aanwezigheid in het crematorium zonder voorafgaande kerkdienst en de avondwake zonder navolgende uitvaartdienst in de parochiekerk (extra dienst) wordt niet gevraagd aan parochianen die in de vier jaren voorafgaand aan de dag van de betreffende kerkdienst c.q. crematoriumaanwezigheid, kerkbijdrage hebben betaald (of aan de parochie van waaruit zij zijn verhuisd naar de huidige parochie) en per jaar tenminste het gemiddelde van de in deze jaren geldende minimumkerkbijdrage hebben betaald.

De minimumkerkbijdrage is voor 2020 vastgesteld op € 110,=

Richtsnoer voor de kerkbijdrage blijft één procent van het netto inkomen van een economische eenheid.