Sint Jozefkoor

Sint Jozefkoor.jpg

 

Graag willen wij het kerkkoor van de St. Jozefparochie uit Belfort aan u voorstellen.

Het kerkkoor is in 1973 opgericht als (zoals omschreven in de statuten uit dat jaar) “een werkgroep ten dienste van de parochiegemeenschap bij het vieren van de liturgie” of, wellicht meer populair gesteld, ter muzikale opluistering van de H. Mis. Vanaf de oprichting is ons koor een dames- en herenkoor met een bezetting van de zangstemmen alt, sopraan, bas en tenor.

Het koor bestaat momenteel uit 28 enthousiaste leden die onder de bezielende leiding van hun dirigent Herman Lemmens en de muzikale begeleiding door de organiste Veerle Cornelis 3-wekelijks op zaterdag de eredienst glans verlenen. Zonder oefening geen resultaat dus naast de uitvoeringen wordt elke woensdagavond van 20.00 tot 22.00 uur in een amicale sfeer gerepeteerd in de St. Jozefkerk.

De vakkundigheid van onze dirigent zorgt ervoor dat het repertoire geregeld wordt aangevuld met nieuwe stukken, rekening houdend met de kwaliteit en capaciteit van ons koor.

Nieuwe leden zijn natuurlijk altijd welkom!

Indien u overweegt om lid van ons koor te willen worden nodigen wij u uit om eens op een zaterdagavond een gezongen dienst bij te wonen; wellicht zou dit de laatste drempel kunnen wegnemen om ook eens bij een repetitie aan te schuiven.

Het koorbestuur bestaat uit:

Voorzitter: Pastoor A. van den Berg

Vice-voorzitter: mw. G. van Wieringen

Penningmeester: mw. K. Werné

Secretaris: dhr. P. Beckers, Via Regia 40B, 6217 JV  Maastricht, Tel.: 06-41236267

emailadres: beckp2108@gmail.com