LITURGISCHE KALENDER ST. JOZEF EN ST. THERESIA

 

ZATERDAG 4 JULI          ST. JOZEF       15e ZONDAG DOOR HET JAAR

H. Mis 17.30 uur

Bijzondere intentie voor Leny Brepoels-Geelen (uitvaart a.s. maandag 6 juli),

en t.i.v.: Annie Wolfs-Claessen.

 

ZONDAG 5 JULI            ST. THERESIA  15e ZONDAG DOOR HET JAAR

H. Mis 10.00 uur     

t.i.v.: Ina van Kampen-Laninga (2e jaard.),  Bert Devens-Lieben (jaard.),

Overl. Zusters en familieleden van de Zusters Onder de Bogen,

Ouders Wijnands-Vrancken,  Gerda Saat-Hellwig,  Arnaud Hesselink,

Jim en Lucien Soulier,  Ferry Soulier,  Hugo Bollen.

 

HH. Missen van maandag 6  t/m vrijdag 10 juli St. Theresiakerk, maandag- en donderdagochtend 9.00 uur / Sint Jozefkerk: woensdag- en vrijdagavond 19.00 uur

 

ZATERDAG 11 JULI         ST. JOZEF       15e ZONDAG DOOR HET JAAR

H. Mis 17.30 uur

t.i.v.: Annie Wolfs-Claessen.

 

ZONDAG 12 JULI           ST. THERESIA  15e ZONDAG DOOR HET JAAR

H. Mis 10.00 uur     

t.i.v.: Overl. Zusters en familieleden van de Zusters Onder de Bogen,

Gerda Saat-Hellwig (1e jaard.),  Jim en Lucien Soulier,  Ferry Soulier,

Frans Sondeijker,  Jules Castermans.

 

HH. Missen van maandag  13  t/m vrijdag 17 juli St. Theresiakerk, maandag- en donderdagochtend 9.00 uur / Sint Jozefkerk: woensdag- en vrijdagavond 19.00 uur

 

ZATERDAG 18 JULI         ST. JOZEF       16e ZONDAG DOOR HET JAAR

H. Mis 17.30 uur

t.i.v.: Annie Wolfs-Claessen.

 

ZONDAG 19 JULI           ST. THERESIA  16e ZONDAG DOOR HET JAAR

H. Mis 10.00 uur     

t.i.v.: Overl. Zusters en familieleden van de Zusters Onder de Bogen,

Jos en Hélène Dejong-Tieleman en zonen Dieudonné en André Dejong,

Jim en Lucien Soulier,  Ferry Soulier,  Frans Sondeijker.

 

 

HH. Missen van maandag  20  t/m vrijdag 24 juli St. Theresiakerk, maandag- en donderdagochtend 9.00 uur / Sint Jozefkerk: woensdag- en vrijdagavond 19.00 uur

 

ZATERDAG 25 JULI         ST. JOZEF       17e ZONDAG DOOR HET JAAR

H. Mis 17.30 uur

t.i.v.: Annie Wolfs-Claessen,  Gerda Reinders-Notermans (jaard.).

 

ZONDAG 26 JULI           ST. THERESIA  17e ZONDAG DOOR HET JAAR

H. Mis 10.00 uur

Bijzondere int. uit dankbaarheid van een 90-jarige.     

en t.i.v.: Ben, Annie, Jos en Mart Hermans,  Marie-José, Jacqueline en Gusta Veldkamp.

Jo Dolmans,  Marijana Lujic-Vrbic,  Jim en Lucien Soulier,  Ferry Soulier.

 

HH. Missen van maandag  27  t/m vrijdag 31 juli St. Theresiakerk, maandag- en donderdagochtend 9.00 uur / Sint Jozefkerk: woensdag- en vrijdagavond 19.00 uur

 

 

SANCTA TRINITAS UNUS DEUS

 

Hoe lang is het geleden dat een hand, groter dan de uwe, uw kinderhand omvatte en deze eerst naar uw voorhoofd bracht, vervolgens naar uw hartstreek en toen naar uw schouders, eerst de linker en vervolgens de rechter, en dat u bij dit gebaar leerde zeggen: in de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest?

Door dit gebaar, deze belijning,  stelden en stellen we ons onder de blik van God.

Die blik is er natuurlijk altijd, maar door dit teken zijn we ons daarvan bewust.

In een viering van het doopsel is dat altijd een groots maar vooral hartverwarmend moment: als al die verschillende duimen een voor een de lijnen van het kruis beschrijven op het onbewolkte voorhoofd van de dopeling. De lijnen van de Drieëne God, gevormd door de lijnen van een der gruwelijkste executie-werktuigen die de mensheid ooit heeft verzonnen. Het contrast kan niet heftiger. Maar ook niet hoopvoller: zo kan de dood het leven voortbrengen. Het kruis als teken van de alomvattende Liefde: de Vader die door te spreken schept, de Zoon die door te komen verlost, en de Geest die als Adem van de Vader en de Zoon troostend over onze wangen waait….

En troost hebben we nodig: in de morgen, in de middag en aan de avond van ons leven.

En soms lijkt in de morgen van een leven de avond zijn schaduw al te werpen.

Op 27 februari j.l. stond in TROUW een photo uit Australië, genomen vlak vóór het begin van een rugby-wedstrijd. Een boomlange, zeer kloeke sterspeler komt het veld op met aan zijn kolenschop van een hand een ventje van negen jaar.  Kort daarvoor heeft dit kereltje op de achterbank van zijn moeders auto snikkend verklaard dat hij dood wil. Waarom? Omdat hij voortdurend gepest wordt vanwege zijn dwergachtig postuur.

Zijn moeder heeft die kreet uit de diepte via haar smartphone aan de openbaarheid prijsgegeven, en velen hebben gereageerd, onder andere deze rugbyspeler en zijn al even befaamde club. Het ventje kreeg een ererol toebedeeld bij een belangrijke match. Hij draagt op de photo voornoemd de rugby-bal in zijn andere hand. Het kereltje reikt ternauwernood tot de heup van de speler die zijn ruige kop plooit tot een vriendelijke glimlach – de glimlach van een baardige beer. Hij bedoelt het natuurlijk fantastisch,

en het is voor dat mannetje een dag om nooit te vergeten – maar zal dit hem helpen?

Zal dit het pesten beëindigen? Zijn wijd open ogen, vol spanning, doen iets anders vermoeden. Morgen wacht weer de school, de klas vol treiterkoppen. Maar het beeld is ontroerend: de rugby-beer en het dwergje. Maar kan het beklijven? Wordt de levensmorgen van dat 9-jarige mannetje lichter?

En hoe licht is onze levensmiddag – of, als ik ons (mezelf incluis) er op aankijk, onze invallende levensavond?

Ervaren wij nog een hand, groter dan de onze, die onze minder zeker wordende hand omvademt en ons de warmte van het vertrouwen hergeeft? Durven wij, wat ons ook gebeurt, toe te vertrouwen aan die Hand?

Ervaren wij de Bron van ons leven en ons liefhebben als een Vader die ons wenkt, als een Zoon die naast ons gaat, en als de Geest die ons lucht geeft, Adem – Leven?

Plaatsen wij onze levens onder het teken van onze drieëne God, de Liefde zelf: de Vader, de Zoon en de Heilige Geest?

Aan ons de vraag.

Aan ons het Amen.